Ankie Kathrein im Hotel Solaria Ischgl
Hallo, mijn naam is Angracia, en ik kom uit Groningen en zie uw reservering graag tegemoet, hopelijk tot snel.

Privacybeleid & cookies

is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op onze website. U vindt onze gegevens bij het Impressum.

Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan andere ontvangers zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Cookies

Formulieren

Contact/Informatie verzoeken

Na het indienen van het formulier, zullen de bovenstaande gegevens worden verwerkt door de voor gegevensbescherming verantwoordelijke Hotel Solaria, Dorfstraße 39, 6561 Ischgl, Oostenrijk, hotel@solaria.at, ten behoeve van het verwerken van uw verzoek op basis van uw toestemming gegeven door het verzenden van het formulier. De gegevens worden op basis van dezelfde rechtsgrondslag verder verwerkt ten behoeve van direct marketing, hetgeen verenigbaar is met het oorspronkelijke verwerkingsdoel, totdat u bezwaar maakt.
Er bestaat geen wettelijke of contractuele verplichting om persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken betekent alleen dat u uw gegevens niet indient en dat wij deze niet kunnen verwerken.

U heeft het recht, uw toestemming te allen tijde door een schriftelijke kennisgeving in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking.

U heeft te allen tijde het recht, om door middel van een schriftelijke kennisgeving bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing. In geval van bezwaar worden uw persoonsgegevens niet meer verwerkt ten behoeve van direct marketing.

U heeft het recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Oostenrijkse gegevensbeschermingsautoriteit, Wickenburggasse 8, 1010 Wenen, dsb@dsb.gv.at).

Jobs

Na het indienen van het formulier, zullen de bovenstaande gegevens worden verwerkt door de voor gegevensbescherming verantwoordelijke Hotel Solaria, Dorfstraße 39, 6561 Ischgl, Oostenrijk, hotel@solaria.at, ten behoeve van het verwerken van uw verzoek op basis van uw toestemming gegeven door het verzenden van het formulier.
Er bestaat geen wettelijke of contractuele verplichting om persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken betekent alleen dat u uw gegevens niet indient en dat wij deze niet kunnen verwerken.

U heeft het recht, uw toestemming te allen tijde door een schriftelijke kennisgeving in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking.

U heeft te allen tijde het recht, om door middel van een schriftelijke kennisgeving bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing. In geval van bezwaar worden uw persoonsgegevens niet meer verwerkt ten behoeve van direct marketing.

U heeft het recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Oostenrijkse gegevensbeschermingsautoriteit, Wickenburggasse 8, 1010 Wenen, dsb@dsb.gv.at).

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS ("hierna: Google") op basis van de rechtsgrondslag van een gerechtvaardigd belang (analyse van het gebruik van de website). Hiervoor hebben wij met Google een overeenkomst afgesloten voor de verwerking van opdrachtgegevens.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt via software een verbinding met de servers van Google opgebouwd en worden er gegevens naar de servers van Google verzonden, waarvan een deel zich in de Verenigde Staten bevindt. Google Analytics maakt tevens gebruik van cookies om informatie over de website-gebruiker op te slaan en om het gebruik van de website door website-gebruikers te analyseren.

Deze website gebruikt de functie "Activatie van IP-anonimisering". Hierdoor wordt uw IP-adres van tevoren door Google verkort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar verkort.

Volgens Google zal Google de verzamelde gegevens gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet.

Tevens zal Google deze informatie eventueel aan derden overdragen, voor zover dit door de wet vereist is of voor zover derden deze informatie namens Google verwerken.

Gedetailleerde informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat vindt u in het privacybeleid van Google of Google Analytics.

Google Analytics uitschakelen

  • U kunt het verzamelen van gebruikersgegevens door Google Analytics in het algemeen op alle websites verhinderen, door de browser plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Google Tag Manager

This website uses Google Tag Manager, a service of Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

The Google Tag Manager makes it easy to insert various so-called tags on the website. When our website is accessed, a connection is established with Google servers via software and data is submitted to Google servers partly situated in the USA. The Tag -manager itself does not set any cookies.

Detailed information about the handling of user data at Google Analytics can be found in the Data Protection Declaration of Google.

Google Ads

Diese Website verwendet Google Ads. Ads ist ein Online-Werbeprogramm der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

Im Rahmen von Google Ads nutzen wir das so genannte Conversion-Tracking. Wenn Sie auf eine von Google geschaltete Anzeige klicken wird ein Cookie für das Conversion-Tracking gesetzt. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die der Internet-Browser auf dem Computer des Nutzers ablegt. Diese Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und dienen nicht der persönlichen Identifizierung der Nutzer. Besucht der Nutzer bestimmte Seiten dieser Website und das Cookie ist noch nicht abgelaufen, können Google und wir erkennen, dass der Nutzer auf die Anzeige geklickt hat und zu dieser Seite weitergeleitet wurde.

Jeder Google Ads-Kunde erhält ein anderes Cookie. Die Cookies können nicht über die Websites von Ads-Kunden nachverfolgt werden. Die mithilfe des Conversion-Cookies eingeholten Informationen dienen dazu, Conversion-Statistiken für Ads-Kunden zu erstellen, die sich für Conversion-Tracking entschieden haben. Die Kunden erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf ihre Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen. Wenn Sie nicht am Tracking teilnehmen möchten, können Sie dieser Nutzung widersprechen, indem Sie das Cookie des Google Conversion-Trackings über ihren Internet-Browser unter Nutzereinstellungen leicht deaktivieren. Sie werden sodann nicht in die Conversion-Tracking Statistiken aufgenommen.

Die Speicherung von “Conversion-Cookies” erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Analyse des Nutzerverhaltens, um sowohl sein Webangebot als auch seine Werbung zu optimieren.

Mehr Informationen zu Google Ads und Google Conversion-Tracking finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Google: www.google.de/policies/privacy/.

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.

Facebook Pixel

Diese Website verwendet Facebook Pixel, einen Webanalysedienst der Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland („Facebook“) auf der Rechtsgrundlage des überwiegenden berechtigten Interesses (Analyse der Websitenutzung). Wir haben dazu mit Facebook einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen. Die Daten werden teilweise in die USA übertragen. Die Übermittlung der Daten in die USA erfolgt auf Grundlage des Privacy Shields.

Beim Aufruf unserer Webseite wird über eine Software eine Verbindung zu den Servern von Facebook hergestellt und Daten an teils in den USA befindliche Server von Facebook übermittelt. Facebook Pixel verwendet zudem Cookies zur Speicherung von Informationen über den Website-Benutzer und zur Analyse der Benutzung der Website durch die Website-Benutzer.

Laut Angaben von Facebook wird Facebook die erhobenen Daten benutzen, um die Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen.

Auch wird Facebook diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Facebook verarbeiten.

Detaillierte Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Facebook finden Sie in der Datenschutzerklärung von Facebook.

Typekit

Diese Seite nutzt zur einheitlichen Darstellung von Schriftarten so genannte Web Fonts, die von Adobe Typekit bereitgestellt werden. Beim Aufruf einer Seite lädt Ihr Browser die benötigten Web Fonts in ihren Browsercache, um Texte und Schriftarten korrekt anzuzeigen.

Zu diesem Zweck muss der von Ihnen verwendete Browser Verbindung zu den Servern von Adobe Typekit aufnehmen. Hierdurch erlangt Adobe Typekit Kenntnis darüber, dass über Ihre IP-Adresse unsere Website aufgerufen wurde. Die Nutzung von Adobe Typekit Fonts erfolgt im Interesse einer einheitlichen und ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar.

Wenn Ihr Browser Web Fonts nicht unterstützt, wird eine Standardschrift von Ihrem Computer genutzt.

Weitere Informationen zu Adobe Typekit Web Fonts finden Sie unter typekit.com und in der Datenschutzerklärung von Adobe Typekit: www.adobe.com/de/privacy/policies/typekit.html

OpenStreetMap

Wij gebruiken de open source dienst "OpenStreetMap" (ook wel "OSM" genoemd) van het bedrijf OpenStreetMap Foundation, 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands, B72 1JU, Verenigd Koninkrijk om geografische gegevens weer te geven. OSM wordt gebruikt voor een interactieve kaart op onze website die u laat zien hoe u ons kunt vinden en bereiken. Deze dienst maakt het voor ons mogelijk om onze website op een aantrekkelijke manier te presenteren door kaartmateriaal van een externe server te laden. De volgende gegevens worden tijdens de weergave doorgestuurd naar de OSM-servers: de internetpagina's die u hebt bezocht en het IP-adres van uw apparaat. De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens in verband met de dienst "OSM" is art. 6 lid 1 zin 1 sub f) AVG (gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking). Het gerechtvaardigd belang vloeit voort uit onze behoefte aan een aantrekkelijke weergave van onze online deals en de gemakkelijke vindbaarheid van de op onze homepage aangegeven plaatsen.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens vind je in het privacybeleid van OSM: wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy

Sendinblue

This website uses Sendinblue to send newsletters. The provider of this service is Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlin, Germany.

Sendinblue is a service which organizes and analyzes the distribution of newsletters. The data you provide to subscribe to our newsletter will be stored on Sendinblue servers in Germany.

If you do not want your usage of the newsletter to be analyzed by Sendinblue, you will have to unsubscribe from the newsletter. For this purpose, we provide a link in every newsletter we send. You can also unsubscribe from the newsletter directly on the website.

Data analysis by Sendinblue

We use Sendinblue to analyze our newsletter campaigns. This allows us to determine if a newsletter message has been opened and which links you click on. We can thus find out how often various links are clicked.

In addition, we can see if certain actions take place after clicking on said links (conversion rate). We can thus determine whether the clicking of a link in a newsletter has led to a purchase, for example.

Sendinblue also allows us to classify newsletter recipients into different categories (clustering). For example, newsletter recipients can be subdivided according to gender, personal preference (e.g. vegetarian or non-vegetarian), or customer relationship (e.g. existing or potential customer). This allows us to adapt the newsletters to the respective target groups.

For detailed information on the functions of Sendinblue, see the following link: www.sendinblue.com/information-for-email-recipients/

Legal basis

Data processing is based on Art. 6 (1) (a) DSGVO. You may revoke your consent at any time. The data processed before we receive your request may still be legally processed.

Storage duration

The data provided when registering for the newsletter will be used to distribute the newsletter until you cancel your subscription when said data will be deleted from our servers and those of Sendinblue. Data we have stored for other purposes (e.g. email addresses for the members area) remains unaffected.

For more information, see the privacy policy of Sendinblue at www.sendinblue.com/legal/privacypolicy/

Uw rechten

U heeft het recht op informatie, correctie, verwijdering en beperking van de verwerking van persoonsgegevens, alsmede op doorgifte van gegevens.

U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. De rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens tot de intrekking wordt niet beïnvloed door de intrekking.

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing. In geval van bezwaar worden uw persoonsgegevens niet meer verwerkt ten behoeve van direct marketing.

Bovendien heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Oostenrijkse gegevensbeschermingsautoriteit, Barichgasse 40-42, 1030 Wenen, dsb@dsb.gv.at).